Outline tekst

Gjør tekst til grafikk.

1: Markér selve tekstboksen/boksene:

 
De små firkantene indikerer at du har markert selve tekstboksen. Den grønne understrekning indikerer at teksten står som “tekst“ som du fremdeles kan redigere i.

2: Trykk på CTRL+SHIFT og O, eller velg type->create outlines.

Teksten er nå outlinet, og du vil ikke lenger kunne redigere teksten.