Veiledning til din grafiker "vann"

For å unngå ekstra kostnader til grafisk arbeid/tilpassing,
må du følge denne veiledningen når du leverer layoutfilen.

1. Hent malen for produktet

På alle logo-produkter kan du finne en lenke til malen som passer nøyaktig til det aktuelle produktet. Lenken fører til en ZIP-fil som normalt inneholder maler til både Adobe Illustrator og Adobe InDesign ►
 
 

2. Layoutfilen må innfri følgende krav:

1. Bruk CMYK-farger
2. Format: Trykkeklar PDF 300 DPI
3. All tekst må være outlinet (hjelp)
4. Ingen kuttmerker
Minste strektykkelse
Tekst/streker under 0,2 pkt. kan ikke
forventes å bli skarpe og tydelige i trykket.
Regler for bruk av ordet "vann"
(gjelder kun layout for logovann)
Hvis du bruker ordetet vand på etiketten, må du KUN bruke betegnelsene drikkevann og vann. Ord som kildevann, mineralvann, aqua minerale, naturlig, frisk, kildevæld eller lignende må IKKE anvendes. Du må i det hele tatt ikke skrive noe om flaskens innhold, da denne informasjonen utelukkende og tydelig skal fremgå av varedeklarasjonen.

 

3. Vi gjør layoutfilen klar til produksjon

Flere områder på layoutfilen kan berøres av beskjæring, overlapping og obligatorisk tekst. Dette fremgår av malen. Her må du ikke plassere de viktige elementene som logo, tekster og illustrasjoner. Du må imidlertid la bakgrunnsdesignen fortsette inn i disse områdene, slik at beskjæringer og overlappinger blir så pene som mulig. Når vi mottar layoutfilen din, kontrollerer vi at den overholder kravene. Deretter monterer vi obligatoriske elementer, f.eks. varedeklarasjonen. Det vil alltid være hvit bakgrunn for strekkode og evt. pantemerke.

 

4. Du må godkjenne produksjonsfilen

Du vil alltid få den ferdige produksjonsfilen med våre obligatoriske elementer til godkjennelse via e-post. Du må godkjenne produksjonsfilen før ordren settes i gang.

 

5. Er det for problematist?
►La oss lage layouten